Klachtenregeling

Hoewel wij altijd een hoog niveau nastreven, kan het voorkomen dat de verwachtingen niet geheel worden waargemaakt of dat een leerling zich op een andere manier niet helemaal happy voelt met iets wat met Wijnschool Pinot te maken heeft.

Om deze kans zo klein mogelijk te maken, hebben wij een uitgebreide Algemene Voorwaarden opgesteld, waarmee de student bij inschrijving akkoord is gegaan.

De beste manier om eventuele klachten af te handelen is om de eigenaar en opleider Martijn Roos zo snel mogelijk per e-mail (info@wijnbarpinot.nl) op de hoogte te stellen.

Binnen 4 werkdagen kan een antwoord worden verwacht (doch uiterlijk binnen 4 weken) en hopelijk kan van daaruit een oplossing worden gevonden. Als dat niet het geval is, is alleen het hoofdkantoor van WSET in Londen beschikbaar voor beroep als de klachten- en beroepsprocedures van Wijnschool Pinot zijn uitgeput. Aangezien Martijn Roos de enige opleider voor Wijnschool Pinot is, is er geen senior persoon naar wie de klager kan verwijzen als de klager nog steeds niet tevreden is. De volgende stap is dus om contact op te nemen met WSET via qa@wsetglobal.com.

Hun uitspraak is bindend.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Op de klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt de nieuwe termijn doorgegeven en het uitstel toegelicht. Na afhandeling wordt de klacht voor 12 maanden bewaard. Indien men verder bezwaar heeft gemaakt bij WSET wordt hun uitspraak binnen 10 werkdagen door Wijnschool Pinot overgenomen.

Copyright voorbehouden aan Wijnschool Pinot 2024